top of page

Universell utforming: Bygging av et inkluderende lokalsamfunn.

Som en lokal aktør er vi i studio skyts opptatt av å skape et samfunn som inkluderer alle. Med en lidenskap for inkludering har vi et brennende ønske om å bidra med vår ekspertise i det digitale landskapet. Universell utforming er nøkkelen til å bygge et sted hvor alle, uavhengig av bakgrunn eller evner, kan delta fullt ut.Lukker du døren i flaisen på dine kunder?

I vårt fellesskap vet vi at tilgjengelighet ikke bare handler om fysiske bygninger, men også om å skape digitale og sosiale miljøer som er åpne og tilgjengelige for alle. Derfor prioriterer vi universell utforming i alt vi gjør. Du har kanskje ikke tenkt over det - men lukker du døren for en som er svaksynt? En som har lesevansker? Eller en som har senebetennelse?


Å ha en universelt utformet nettside er avgjørende for å sikre at alle kan få tilgang til informasjon og tjenester på en enkel og effektiv måte. En tilgjengelig nettside betyr at personer med nedsatt syn eller andre funksjonshemninger kan navigere nettstedet uten problemer. Dette inkluderer å bruke klare skrifttyper, høy kontrast og alternative tekst beskrivelser for bilder, alternativer til video og lyd. Det er også mange andre ting man må tenke over for å få en universielt utformet nettside som skal kunne fungere både med tastatur og skjermlesere.Krav fra myndighetene.

I dag blir det mer og mer fokus på å oppfylle krav om tilgjengelighet også digitalt. Det finnes en standard som er utformet internasjonalt, Web Content Accessibility Guidelines, som gir innsikt i hvordan vi kan og bør forholde oss til universiell utforming som designere og utviklere. I Norge er det krav om at alle offentlige og organisatoriske nettsider og digitale løsninger skal oppfylle visse krav til universiell utforming. Du kan lese mer om det her hos UUTilsynet.


La 2024 bli året du henger deg på!

Det jobbes med et krav som skal gjelde alle norske bedrifter. Så om du er forut vil du ha en veldig stor fordel. I tillegg vil det gi empati og vise at du bryr deg om du faktisk utformer nettsiden din etter en minimumsstandard uten at myndighetene har tvunget deg til det. Det kan bli et konkurranse fortrinn. Og ikke minst - hvem vil ikke ha flere kunder inn døren?


Alles felles ansvar, for alles felles beste

I tillegg til digital tilgjengelighet, er det viktig for oss å skape fysiske omgivelser som er tilgjengelige for alle. Dette betyr å sikre at våre bygninger, butikker og offentlige rom er utformet med tanke på alle, inkludert personer med nedsatt bevegelse eller andre funksjonshemninger. Dette kan omfatte tilgjengelige innganger, heiser og toaletter, samt godt plasserte skilt og informasjon for å veilede besøkende. I Norge er vi kommet langt her - men vi trenger å stadig forbedre oss.


Husk - en dag kan det være deg deg gjelder. De fleste av oss vil oppleve at synet blir dårligere, at vi får senebetennelse en gang eller en annen form for skade eller diagnose som gjør at enkelte deler av verden, fysisk eller digitalt, blir utilgjengelig for oss. Da er det fint om noen har tenkt på dette og laget hjelpemidler og eller gode digitale løsninger som ikke ekskluderer men tvert i mot inkluderer flest mulig.


Ved å fokusere på universell utforming, legger vi grunnlaget for et samfunn som verdsetter mangfold og inkludering. Vi tror at når vi tar hensyn til alles behov og utfordringer, kan vi skape et bedre samfunn for alle å leve i.
 

I studio skyts har vi både nære og kjære som nå og tidligere har opplevd utestenging fra arenaer på grunn av dårlige løsninger enten fysisk eller digitalt, derfor ønsker vi å kunne bidra til en litt varmere verden ved å lage løsninger som er mest mulig tilgjengelige for alle.


Ønsker du hjelp med din nettside? Ta kontakt med oss i dag.


Vi er stadig under utvikling og lærer mer og mer om universiell forming. Har du tilbakemeldinger eller innspill ønsker vi å høre fra deg.


Samme om du opplever at noe er vanskelig eller utilgjengelig med vår nettside, ta kontakt med Hilde Ramsdal på post@skyts.noComments


bottom of page